NPP Rovná


Go to content

Další rostliny

Mezi další ohrožené rostliny, se kterými se můžete setkat u Rovné, patří:
Druhy kriticky ohrožené C1
Pampeliška bavorská (Taraxacum bavaricum)
Pampeliška domácí (Taraxacum indigenum)
Pampeliška husí (Taraxacum pauckertianum)

Druhy silně ohrožené C2
Hadí jazyk obecný (hadilka luční) (Ophioglossum vulgatum)
Hlaváček letní
(Adonis aestivalis)
Křivatec rolní
(Gagea villosa)
Ostřice oddálená (ostřice oddálenoklasá)
(Carex distans)
Pampeliška chudolaločnatá
(Taraxacum paucilobum)
Rozrazil trojlaločný
(Veronica triloba)
Zeměžluč spanilá
(Centaurium pulchellum)

Druhy ohrožené C3
Černýš rolní (Melampyrum arvense)
Konopice úzkolistá
(Galeopsis angustifolia)
Ostružiník pošumavský
(Rubus epilopsilos)
Pampeliška franská
(taraxacum franconicum)
Violka skalní (Viola rupestris)
Kerblík třebule štětinoplodý (Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma)

zpracováno podle R. Pauliče – Seznam celostátně ohrožených druhů rostlin zaznamenaných ve strakonickém okrese


Gymnázium Strakonice (c) 2008

Back to content | Back to main menu