NPP Rovná


Go to content

Historie

S historií NPP Rovná nás seznamuje pamětník, člen Jihočeské pobočky Botanické společnosti pan Václav Chán:.
„Tato lokalita je bývalé obecní pastviště, tzv. draha. Děti tu pásly husy a kozy, později si tu kluci vybudovali jednoduché hřiště, aby mohli při pastvě hrát fotbal. Na jaře byla louka modrá, až oči přecházely. A později, když hořců začalo ubývat, bylo nejvíc modro na místech bývalých fotbalových branek. Velký problém nastal, když se zde po vyhlášení tohoto území územím chráněným přestalo pást. Hořců začalo povážlivě ubývat. A tak ochránci přírody požádali místní JZD, aby louku pokosili. Zdálo se, že se situaci podařilo zachránit. Jenže v příštím roce JZD louku nejen pokosilo, ale při hnojení okolních luk a pastvin i pohnojilo. Se studenty gymnázia jsme sesbírali asi čtyři pytle tohoto hnojiva, pravděpodobně močoviny, které bylo ve větších kusech. Kolik tam toho zůstalo, nelze odhadnout. Pak už to šlo s hořci z kopce. Postupně mizely, i když jsme se je snažili nejrůznějšími způsoby zachránit.“
Toto území bylo za maloplošné chráněné území vyhlášeno roku 1972. Devět let na to došlo k tragickému pohnojení louky. Před tím se počet hořců pohyboval okolo 600, po pohnojení počet dramaticky klesl – na 30. Další rok už vykvetlo 80 hořců, ale JZD i přes sliby, že hnojit nebude, navezla na louku močůvku. V 1985 vykvetlo 25 hořců, louka byla poskytnuta do užívání panu Topkovi z Rovné, který ji pravidelně kosil a v místech výskytu hořců i vypásal ovcemi. Bohužel byla v této době několikrát pohnojena chlévskou mrvou, což vedlo k dalšímu ústupu hořců. Koncem 80. let byl vyhrnut Rovenský rybník, což vedlo ke zničení pobřežních puškvorcových a ostřicových porostů, v okolí rybníka vyrostla ruderální a nitrofilní vegetace. Počet do deseti vykvetlých hořců zůstává až do 90.let.

Od roku 1995 probíhal každoročně management lokality – dvakrát ročně byla kosena, ruderální porost okolo rybníka byl odstraňován, ve dvou oplocených ploškách s hořci se tráva kosí ručně, jsou prováděny podpůrné zásahy pro diseminaci a uchycení semenáčků – narušování drnu aj. V roce 1999 byla zavedena extenzivní pastva koní.
Od roku 1998 probíhají na lokalitě speciální zásahy v oplocených ploškách (hlavník koordinátorem je RNDr. L. Kirschnerová, AOPK ČR Praha) spočívající v odběru semen a částí rostlin pro množení a zjišťování ekologických nároků těchto rostlin. Namnožené exempláře jsou poté zpětně vysazovány do lokality.

březen 2008

Gymnázium Strakonice (c) 2008

Back to content | Back to main menu