NPP Rovná


Go to content

Hořec

Nejnápadnější a nejohroženější rostlinou v NPP Rovná je hořec jarní (Gentiana verna).
Hořec jarní je vytrvalá, až 10 cm vysoká rostlina s kopinatými až eliptickými listy v přízemní růžici. Listy mohou být až 3 cm dlouhé, až třikrát delší než širší. Lodyžní listy jsou výrazně menší, méně nápadné, většinou 1-3 v párech. Na lodyze můžeme od dubna do června vidět jediný, azurově modrý květ. Roste na vápencovém podloží, v podhorských až horských loukách a pastvinách.
Dříve rostl souvisle mezi Vltavou, Brdy až na Českokrumlovsku, izolované lokality byly i jinde (např. na Karlovarsku, Velký Vřešťov, Žďár nad Sázavou). Dnes ho můžeme najít pouze v NPP Rovná a ve vrcholové oblasti Hrubého Jeseníku, snad i v Rýmařově.

Ohrožení populace hořce jarního v NPP Rovná:
- Ohrožení může představovat, pokud by byla národní přírodní památka pouze kosena – kosení není schopno nahradit selektivní pastvu. Včasné době se k pastvě využívají koně.
- Pro vitalitu a počet hořců není pozitivní masivní opad listů z topolů, které se nacházejí nedaleko ohrádek s hořci.
- Nebezpečí pro populaci hořců představuje i vysušování krajiny.
Záchranný program hořce jarního (Gentiana verna) v NPP Rovná:
- Podrobný rozbor biologických a ekologických vlastností druhu (zejména poznatky týkající se mykorhizy). Zjištěné výsledky mohou být využity k pěstování v přírodních i experminetálních podmínkách.
- Studium ekologie klíčení
- Genofondová banka – udržování genomů pomocí explantátových kultur. Materiál je odebírán nedestruktivní metodou tak, aby každý klon z lokality byl zastoupen.
- Experimentální management na vymezených ploškách – kombinace kosení a simulované pastvy (vytrhávání konkurenčních rostlin a narušování půdy), volný rozhoz semen na volné plošky, zalévaní rostlin v suchém období.
- Detailní monitorování populace hořce jarního, fytocenologické snímkování lučního porostu pro stanovení trendu vývoje
- účelový management lokality – kombinace pastvy a kosení, tlumení ruderálních bylinných porostů a náletů dřevin, kácení topolů (negativní dopad opadu listů)


Gymnázium Strakonice (c) 2008

Back to content | Back to main menu