NPP Rovná


Go to content

Vítáme Vás na stránkách, jejichž úkolem je seznámit veřejnost s NPP Rovná.
Toto z přírodovědného hlediska zajímavé území leží v katastrálním území Rovná v okresu Strakonice. Jeho rozloha je 1,78 ha, bylo vyhlášeno v roce 1972.
Cílem ochrany v této národní přírodní památce jsou mezofilní až mezohydrofilní luční společenstva se zajímavými a ohroženými druhy rostlin. Hlavním předmětem ochrany je poslední zbytková česká populace hořce jarního
(Gentiana verna). Vyskytují se zde rovněž vzácné bahenní pampelišky – pampeliška bavorská (Taraxacum bavaricum), p. bažinná (Taraxacum indigenum), p. husí (Taraxacum pauckertianum), byly zjištěny i pampelišky vědecky málo prozkoumané skupiny (Taraxacum intermedium agg.). Předmětem ochrany je rovněž i druhově pestrá luční entomofauna, ačkoliv živočišná složka zde není tolik významná jako rostlinná.
Národní přírodní památka se nachází nedaleko obce Rovná, na severozápadním břehu Rovenského rybníka. Nadmořská výška území se pohybuje od 416 m n.m. do 418 m n.m. Geologickým podkladem je biotitická pararula a kvarcitická pararula, v blízkosti se však nacházejí i krystalické vápence. Půdní pokryv je tvořen oglejovanou kambizemí až glejem, půdy jsou dlouhodobě zemědělsky modifikovány.

Obec Rovná

Děkujeme panu Vilému Hrdličkovi, panu Miroslavu Šobrovi, paní Zdeně Skalické a panu Václavu Chánovi za pomoc při tvorbě webových stránek.
©Tým Gymnázia Strakonice – Hanka Harantová, Luděk Míka a Hanka Janoutová


Gymnázium Strakonice (c) 2008

Back to content | Back to main menu