NPP Rovná


Go to content

Použité materiály

Použitá literatura a webové stránky:
Paulič R. Seznam celostátně chráněných druhů rostlin zaznamenaných ve strakonickém okrese. [online]
<
http://www.csop-strakonice.net/obsah/botanika/chrostliny/sez_ros_stat.htm>

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Maloplošná zvláště chráněná území. [online]
<
http://www.ceskebudejovice.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3990>

Kubát K. (2002). Klíč ke květeně České republiky. Academia. Praha

Aichele D. (1993). Was blüht denn da?. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.. Stuttgart; český překlad: Janáčková H. (2007). Co tu kvete?. Euromedia Group, k.s. Praha

Münker B. (1996). Wildblumen Mitteleuropas. Mosaik Verlag GmbH. München; český překlad: Rada R. (1998). Plané rostliny střední Evropy. Ikar. Praha

Reichholf-Riehm H. (1983). Schmetterlinge. Mosaik Verlag GmbH. München; český překlad: Krampl F. (2003). Motýli. Euromedia Group. Praha

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko České Budějovice (2000). Plán péče pro národní přírodní památku Rovná na období 2000-2009. České Budějovice.

Kronika Českého svazu ochránců přírody ZO Gymnázium Strakonice


Gymnázium Strakonice (c) 2008

Back to content | Back to main menu